Con vợ đẹp thích xem phim khiêu dâm Su Xiaoxiao Đợt này đi chỉ có trong khoa cùng đi vào một trường mà thôi. Thế cho nên mặc dù nam diễn viên trên lớp không tham gia gì nhiều nhưng có một cái cực kỳ tự hào là nam diễn viên đẹp trai có le nhất khoa thế cho nên mấy nhỏ cùng đoàn cũng biết đến nam diễn viên. Bọn nam diễn viên học lớp sát vách nhau từ năm thứ nhất sang năm thứ hai. Nên mặc dù không để ý đến bọn lớp khác nam diễn viên cũng có nhìn thấy vài lần rồi. Nhóm nam diễn viên đi thì gồm những nhân vật sau. Thứ nhất là…