phim sex

Thuê em ô sin cao cấp về chỉ để chịch làm cậu chủ sung sướng Lu Shanshan, đó không biết bao nhiêu lần, từng cử chỉ như mẹ rung vú, hay mông mẹ chổng lên lúc ngồi dậy, em ô sin giật mình khi ba liếm mạnh, cậu chủ đều thuộc hết, phim sex trung quoc đều làm cậu chủ nứng, nhưng cậu chủ không có cơ hội để làm thêm. Một tuần sau đeo bùa xong, đoạn đeo bùa cũng không có gì để kể, chỉ có thầy nói cậu chủ tà dâm quá nhiều, nên giảm bớt lại, ảnh hưởng hậu vận. Lúc thầy nói ra câu đó chỉ sợ thầy nói gì đó để nhà cậu chủ biết cậu chủ lừa họ. Nhưng may…